genel haber, Güncel

GAZETECİLER CEMİYETİ ÖDÜLLÜ GAZETECİLİK YARIŞMASI DÜZENLEYECEK

Kayseri Gazeteciler Cmiyeti geleneksel olarak yaptığı ödüllü gazetecilik yarışmasının bir yenisini daha hayata geçiriyor. Gazeteciler Cemiyeti yarışma ile ilgili hazırladığı yönetmeliği yayınladı. 7 dalda yapılacak yarışma için başvurular 26 Ocak 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

KAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİ GELENEKSEL
ÖDÜLLÜ GAZETECİLİK YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ ve KAPSAM

 1. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, kamu hizmeti yapan gazetecilerin mesleki gelişmelerini
  desteklemek, her yıl başarılı çalışmaları özendirip, ödüllendirmek ve bunları gelecek kuşaklara
  aktarılmasını sağlamak amacıyla ödüllü bir yarışma düzenlemiştir.
 2. Bu yarışmaya Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri ve Kayseri’deki basın kuruluşlarında görev
  yapmakta olan bütün gazeteciler katılabilir.
 3. Bu yarışma yedi kategoride yapılacaktır.
 4. Yarışma şu ana dallarda düzenlenir:
  a- HABER (Yazılı-Görsel)
  b- RÖPORTAJ-ARAŞTIRMA-İNCELEME-MAKALE
  c- TV HABER PROGRAMCILIĞI
  d- SPOR HABERİ (Yazılı-Görsel)
  e- FOTOĞRAF
  f- SAYFA DÜZENİ (Mizanpaj)
  g- RADYO PROGRAMCILIĞI

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya katılacak eserlerin 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında üretilmiş ve
  yayımlanmış olması gerekmektedir.
 2. Her yarışmacı yarışmaya ancak bir eserle katılabilir.
 3. Uluslararası yarışmalar dışında, başvuru tarihinden önce ödül almış eserler, bu yarışmalara
  katılamaz. Bu durum jürinin kararının açıklanmasından sonra anlaşılırsa, karar iptal edilir ve ödül
  geri alınır.
 4. Yarışmaya televizyon, gazete, radyo, dergi, ajanslarda ve internet medyasında yayınlanan
  eserleriyle katılanlar:
  a) Yazılı-görsel basın için; eserlerinin yayınlandığı gazete, dergi ve internet sayfa çıktısının 1 asıl 1
  fotokopisini,

b) Fotoğraf dalında yarışmaya katılanların, eserlerinin yer aldığı yayından iki adedi ile birlikte,
fotoğrafların orijinal baskısını (18×24 ebadında)
c) Sayfa düzeni dalında yarışmaya katılanların, eserlerini gösteren iki gazeteden ikişer adedini ve bu
sayfa düzenini kendilerine ait olduğunu onaylayan, gazete yönetiminden alınacak bir belgeyi.
d) İmzasız veya rumuzlu eserlerin yarışmacıya ait olduğunu onaylayan ve eserlerin yayınlandığı
televizyon, gazete, radyo ve dergi sorumlusundan alınacak bir belgeyi, başvuru formuna eklemeleri
gerekmektedir.

 1. Ajans bültenlerinde yer alan eserleriyle yarışmaya katılanlar:
  a) Gazete, dergi, radyo, internet ve TV’de yayınlanan eserlerin kendilerine ait olduğunu onaylayan,
  ajans sorumlu müdüründen alınacak bir belgeyi.
  b) Eserin yayınlandığı ajans bülteninin orijinali ile bir adet fotokopisi.
  c) Eserler yazılı basında yayınlanmışsa, gazete veya dergilerden bir adedini ile bir fotokopisini.
  d) Ajanslarda görevli olanlar fotoğraf dalında yarışmaya katılıyorlarsa, fotoğraflardan 18×24
  ebadında karta basılı iki adedini, ayrıca fotoğrafların yayınlandığı gazete veya derginin bir adedini
  başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
  10.Yarışmaya televizyonlarda yayınlanan eserleriyle katılanlar:
  a) Yayınlanan eserlerin orijinal metinlerini
  b) Yayın tarihi, adı, süresi ile bu eserlerin yarışmacıya (ortak bir yapımsa yarışmacılara)
  ait olduğunu belirten ve kurumun yetkilisinden alınacak onaylı bir belgeyi,
  c) TV’de yayınlanan eserlerin 2 adet CD’sini teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Tüm eserler için son teslim tarihi 26.01.2024, teslim yeri ise Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’dir.
  JÜRİ
 3. Yarışmanın Jürisi KGC Yönetim Kurulu tarafından daha sonra belirlenecektir
 4. Ön Jüri en az 7 üye ile toplanır. İlk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili seçer.
 5. Jüri, yarışmaya katılan bütün eserleri inceleyerek, bu eserlerin:
  a) Bu yönetmelikle saptanan yarışma kurallarına uygun olup olmadıklarını,
  b) Meslek ilkeleri ve mesleki etik açısından sakıncalar içerip içermediklerini,
  c) Eserlerin yarışma dallarına uygun olup olmadıklarını, saptar.
  Jüri, bu çalışmalarında, şekli uyumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla ilgililer, gerekiyorsa
  yarışmacılarla görüşerek, kesin kararını verir.
  JÜRİ’DE DEĞERLENDİRME
 6. Jüri üyeleri eserlere 40’tan aşağı, 100’den yukarı olmamak, 5 ve katları rakamlar yazmak
  koşuluyla ve gizli oylama ile kanaat bildirirler. En yüksek puanı alan eserler sıralanır.
  Değerlendirmede eşit puan almış eserler olursa, bunların değerlendirmesi kendi aralarında yeniden
  puanlama yapılarak sonuçlandırılır. Jüri değerlendirmenin sonucunu bir tutanakla Yönetim
  Kurulu’na iletir. Yarışma sonuçları Yönetim Kurulu’nca açıklanır ve ödül-plaketler Cemiyet Yönetim
  Kurulu’nun uygun göreceği bir tarihte düzenlenecek programla verilir.
  Yarışmaya ilgi göstereceğinizi umar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir