Güncel, Politika

CHP’den seçim yasakları ihlali iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından aydınlatma direklerine asılan afişler hakkında Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi’ne; (KCETAŞ) seçim yasakları ihlali yapıldığı iddiasıyla dilekçe sunuldu.

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından KCETAŞ’a seçim çalışmaları kapsamında aydınlatma direklerine asılan afişler hakkında seçim yasakları ihlali yapıldığı konusunda dilekçe sunuldu. Dilekçede kamuoyunu bilgilendirmek adına afişleri; hangi tarihte ve kimler tarafından asıldığı, asılan görsellerde KCETAŞ’ın araçlarının kullanılıp kullanılmadığı; araçlar kullanılmışsa bu araçların söz konusu görsel asım işlemlerinde yapmış olduğu masrafların, kim tarafından nasıl karşılandığı soruldu.

Dilekçede, “Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamış olduğu yerel seçim takvimi 1 Ocak 2024 Tarihi itibariyle başlamıştır. Kocasinan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, sorumluluğunuz kapsamında bulunan cadde aydınlatma direklerine, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Memduh Büyükkılıç, fotoğraflı görsellerinin asıldığı tespit edilmiştir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun “İlan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar” başlıklı, 61 Maddesi; “Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, bu Kanunda belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri Yasaktır. Aksi halde, bu ilan ve reklamlar kaldırılır ve masrafları ilgilisinden tahsil edilir. Bu maddede belirtilen yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisi, seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününden önceki otuzuncu güne kadar mülki makamlara, son otuz gün içinde ilçe seçim kurullarına aittir. Belediyeler, bu maddede belirtilen yetkili mercilerin talebi üzerine, maddeye aykırı hususları gidermek için gerekli araç, gereç ve personeli sağlamakla yükümlüdür.” Hükmünü amirdir.
Yukarıda bahsi geçen amir hüküm gereği sorumluluğunuz kapsamında bulunan aydınlatma direklerine asılan görsellerin; Hangi tarihte ve kimler tarafından asıldığı, asılan görsellerde kurumunuzun araçlarının kullanılıp kullanılmadığı, kurumunuzun araçları kullanılmışsa, bu araçların söz konusu görsel asım işlemlerinde yapmış olduğu masrafların, kim tarafından nasıl karşılandığı, hususlarının kamuoyunu ilgilendirmesi nedeniyle, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 10.maddesi gereğince tarafıma mail yoluyla ya da yazılı olarak bildirilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir