genel haber, Güncel
ADD : UYARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. (Anayasa Madde 2)Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare

Devamı